Gudavičius Juozapas

Juozapas Gudavičius
2023 01 13

150 metų, kai Skliausčiuose (Jurbarko r.) gimė (1873) kompozitorius, choro dirigentas, vargonininkas Juozapas Gudavičius. 1899 baigė Varšuvos muzikos institutą. Nuo 1900 dirbo karinių orkestrų kapelmeisteriu Gargžduose, Grajeve (Lenkija), Kretingoje, 1905–1909 Kaune. 1918 Panevėžyje įsteigė muzikos mokyklą ir trumpai jai vadovavo. 1919 Marijampolėje įkūrė pirmąjį Lietuvos kariuomenės – I pėstininkų Gedimino pulko – orkestrą ir chorą. 1930–1935 gyveno Paįstryje (Panevėžio r.), vargonininkavo, steigė chorus ir orkestrus, ugdė vargonininkus. Sukūrė dainų, giesmių, fantazijų, fugų, maršų, muzikos dramos vaidinimams. Paskelbė straipsnių muzikos temomis, prisiminimų. Išleido dvi savo dainų rinktines. Apdovanotas Vyčio kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu (1928), Kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (1928), Lietuvos Nepriklausomybės medaliu (1928), Vytauto Didžiojo dainų šventės medaliu (1938), Vytauto Didžiojo 5-ojo laipsnio ordinu (1938). Mirė 1939 11 12 Niurkoniuose (Panevėžio r.), palaidotas Panevėžyje.