Gudavičius Juozapas

2018 01 13

145 metai, kai Skliausčiuose (Jurbarko r.) gimė (1873) kompozitorius, choro dirigentas, vargonininkas Juozapas Gudavičius. 1894–1898 studijavo Varšuvos muzikos institute. Pirmasis LR kapelmeisteris. 1908 Skliausčiuose suorganizavo pirmąjį lietuvišką chorą, o Eržvilke – pirmąjį pučiamųjų orkestrą. 1918 Panevėžyje įsteigė muzikos mokyklą ir trumpai jai vadovavo. 1930–1939 gyveno Paįstryje, kur vargonininkavo ir vadovavo chorui. 1934 dirigavo Panevėžio kariškių orkestrui, 1937 dėstė vargonininkų kursuose Panevėžyje. Sukūrė 72 dainas, 51 giesmę, 3 mišias, 46 kūrinius pučiamųjų orkestrui ir 6 fortepijonui. Rašė straipsnius įvairiais muzikos klausimais. Mirė 1939 11 12 Niurkoniuose (Panevėžio r.), palaidotas Panevėžyje.