Gylys Antanas

Antanas Gylys
2022 04 19

90 metų, kai Kamajuose (Rokiškio r.) gimė (1932) fotografas, fotokorespondentas Antanas Gylys. Panevėžyje baigė Amatų mokyklą. Nuo 1947 dirbo Panevėžio cukraus fabrike, vėliau – Panevėžio 5-oje vidurinėje mokykloje, Panevėžio politechnikume. Buvo ilgametis neetatinis „Panevėžio tiesos”, o 1974–1988 etatinis „Tiesos” fotokorespondentas. Mirė 2014 11 22 Panevėžyje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jo rankraščių fondas.