Ignatonis Jeronimas

Jeronimas Ignatonis
2022 03 13

120 metų, kai Užraguvyje (Jurbarko r.) gimė (1902) pedagogas, chorvedys, rašytojas Jeronimas Ignatonis. 1926 baigė Panevėžio mokytojų seminariją. Vytauto Didžiojo universitete studijavo lituanistiką, 1943 baigė Vilniaus universitetą. Mokytojavo Liepojos lietuvių mokykloje Latvijoje, Raguvoje, Kaune, buvo Aklųjų instituto direktorius, dirbo Alytaus apskrities pradžios mokyklų inspektoriumi. 1944 pasitraukė Vokietiją, buvo Miuncheno lietuvių gimnazijos inspektorius. 1949 emigravo į JAV, apsigyveno Čikagoje. Rūpinosi lituanistinių mokyklų programų pertvarkymu, organizavo mokytojų konferencijas. Priklausė Lietuvių rašytojų draugijai. Nuo 1954 dirbo „Draugo“ redakcijoje, parašė romanų, pjesių ir feljetonų. Mirė 1968 11 12 Čikagoje.