Inčiūra Kazys Pranas

2018 03 06

115 metų, kai Ažušiekštyje (Rokiškio r.) gimė (1903) poetas, vertėjas Kazys Pranas Inčiūra. 1920–1922 mokėsi Panevėžio mokytojų seminarijoje, Kauno kunigų seminarijoje. Mokytojavo įvairiose Lietuvos vietose. Nuo 1948 dirbo Valstybinėje grožinės literatūros leidykloje. Parašė eilėraščių, išvertė rusų, vokiečių, lenkų rašytojų kūrybos. Mirė 1952 04 16 Vilniuje.