Jablonskis Jonas

Jonas Jablonskis
2020 12 30

160 metų, kai Kubilėliuose (Šakių r.) gimė (1860) kalbininkas, prof. Jonas Jablonskis. 1881–1885 studijavo Maskvos universitete. 1889–1996 mokytojas Mintaujos, 1896–1900 Talino gimnazijoje. 1906–1908 dirbo lietuvių kalbos dėstytoju Panevėžio mokytojų seminarijoje, mergaičių ir berniukų gimnazijose. Nuo 1908 mokytojavo Breste, nuo 1912 – Gardine, nuo 1914 – Veliže (Smolensko sr.), 1915–1918 – Voroneže, dėstė lietuvių ir lotynų kalbas. 1918 grįžo į Vilnių, 1919 persikėlė į Kauną, dėstė įvairiuose kursuose. 1922–1926 dėstė Lietuvos universitete. Išleido lietuvių kalbos vadovėlių, chrestomatiją. Paskelbė apie 150 straipsnių kalbos praktikos, švietimo, visuomenės gyvenimo klausimais. Apdovanotas LDK Gedimino 2-ojo laipsnio ordinu (1928). Mirė 1930 02 23 Kaune.