Jakaitis Aleksas

Aleksas Jakaitis
2022 09 13

135 metai, kai Barklainiuose (Panevėžio r.) gimė (1887) Lietuvos kariuomenės pulkininkas Aleksas Jakaitis. Nuo 1907 tarnavo Rusijos kariuomenėje, kovėsi Pirmojo pasaulinio karo fronte. 1919 įstojo į Lietuvos kariuomenę, dalyvavo Nepriklausomybės karo kovose su Raudonąja armija, Lenkijos kariuomene. 1919–1920 Joniškėlio bataliono, Devintojo pėstininkų pulko vadas, ėjo brigados, divizijos vado pareigas. 1920–1923 – Dešimtojo pėstininkų pulko, Trečiojo pėstininkų pulko, 1923–1924 – Pirmojo pėstininkų divizijos vadas. Nuo 1924 Pirmosios karo apygardos viršininkas. 1926 paleistas į atsargą. Apdovanotas 1-ojo laipsnio Vyties Kryžiumi (1919). Nusišovė 1933 09 04 Marijampolės vienkiemyje (prie Panevėžio).