Jasilionis Stasys

Stasys Jasilionis
2022 03 25

130 metų, kai Gailiūnuose (Panevėžio r.) gimė (1892) rašytojas Stasys Jasilionis. Mokėsi Pušaloto valsčiaus pradžios mokykloje. Nuo 1909 gyveno JAV, dirbo fabrikuose. Dalyvavo Lietuvos socialistų sąjungos, Amerikos lietuvių darbininkų literatūros draugijos, Lietuvių darbininkų susivienijimo veikloje. Bendradarbiavo „Kovoje“, „Laisvėje“, „Keleivyje“ ir kt. Išleido dvi poezijos knygas, periodikoje paskelbė apsakymų, feljetonų, recenzijų. Mirė 1950 07 30 Binghamtone (JAV), palaidotas Vilniuje.