Jonuška Vincas

Vincas Jonuška
2020 02 03

125 metai, kai Panevėžyje gimė (1895) karininkas, spaudos darbuotojas Vincas Jonuška. 1907–1914 mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. 1919 įstojo į Lietuvos kariuomenę, dalyvavo Nepriklausomybės kovose. 1919 mokėsi Karo mokykloje, 1922 baigė Aukštuosius karininkų kursus, studijavo teisę Lietuvos universitete. 1922 perkeltas į Generalinį kariuomenės štabą. Reiškėsi karinėje spaudoje, padėjo redaguoti žurnalą „Kardas“. Mirė 1926 12 18 Kaune, palaidotas Paįstryje (Panevėžio r.)