Juknevičius Petras

Petras Juknevičius
2022 06 29

70 metų, kai Grūžiuose (Pasvalio r.) gimė (1952) istorikas Petras Juknevičius. 1979 baigė Vilniaus universitetą. Nuo 1981 dirbo Panevėžio rajono kultūros paveldo apsaugoje: vyr. metodininku kultūros paminklų apsaugai, vyr. paminklotvarkininku, vyr. specialistu. Yra dirbęs pedagoginį darbą Panevėžio mokyklose, Kauno technologijos universiteto Panevėžio institute. Vienas iš Lietuvos istorijos draugijos Panevėžio skyriaus įkūrėjų. Įvairių leidinių apie Panevėžio kraštą autorius. Spaudoje paskelbė per 1200 straipsnių istorijos, paminklosaugos ir aplinkosaugos temomis.