Juodikis Stasys

Stasys Juodikis
2022 07 06

120 metų, kai Rėkliuose (Panevėžio r.) gimė (1902) pedagogas, kraštotyrininkas Stasys Juodikis. 1925 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. Mokėsi Panevėžio ir Marijampolės mokytojų seminarijose. 1927–1939 vadovavo Kretingoje veikusiai pradinei mokyklai, taip pat buvo Kretingos miesto suaugusiųjų pagalbinės mokyklos mokytojas. 1945 suimtas ir ištremtas į lagerį. Grįžęs gyveno Marijampolėje, dirbo įvairų darbą. Išėjęs į pensiją, apsigyveno Panevėžyje, dirbo miesto mokyklose. Mirė 1993 11 30 Panevėžyje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jo rankraščių fondas.