Jurginis Juozas

Juozas Jurginis
2024 02 05

115 metų, kai Vikonyse (Anykščių r.) gimė (1909) istorikas, žurnalistas, istorijos m. dr., prof. Juozas Jurginis. Nuo 1928 mokėsi Panevėžio gimnazijoje. Studijavo Vytauto Didžiojo universitete ir Vilniaus universitete. 1948–1991 dirbo Lietuvos Mokslų akademijos Istorijos institute. 1950–1972 dėstė Vilniaus universitete. Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (1968). Parašė knygų iš Lietuvos feodalinės epochos tyrinėjimų, Lietuvos kultūros istorijos, išleido Lietuvos SSR istorijos vadovėlių ir kt. Rinko lituanistinę medžiagą – surado K. Donelaičio „Metų“ rankraštį. Mirė 1994 07 05 Vilniuje.