Kačkus Bronius

2019 02 19

90 metų, kai Garančiškėje (Kauno r.) gimė (1929) ekonomistas, ekonomikos m. dr. Bronius Kačkus. Studijavo Kauno politechnikos institute, Kauno Vytauto Didžiojo universitete. Estijos mokslų akademijos Ekonomikos institute apgynė daktaro disertaciją. 1963–1987 Panevėžio miesto Vykdomojo komiteto pirmininkas. Visuomeninės organizacijos „Panevėžiečių klubas“ Vilniuje vadovas. Knygos „Gamyba Panevėžyje 1940–1990 metais“ (2015) ir kt. autorius.