Kanoverskytė-Sučylienė Anastazija

Anastazija Kanoverskytė-Sučylienė
2020 01 05

95 metai, kai Žvirgždžiūnų vienkiemyje (Pasvalio r.) gimė (1925, tikroji gimimo data – 1924 12 22) poetė Anastazija Kanoverskytė-Sučylienė. Studijavo Vilniaus universitete. 1956 grįžo iš Sibiro tremties į Lietuvą ir iki 1994 gyveno Panevėžyje. Dirbo buhalterijos srityje, kultūrinį darbą. 1995 persikėlė į Kauną, 2006 – į Klaipėdą. Išleido poezijos rinkinių, memuarų. Apdovanota LDK Gedimino ordino Riterio kryžiumi (2005). Mirė 2020 01 14 Klaipėdoje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jos rankraščių fondas. 2023 06 01 Norgėlų kaimo bibliotekai (Pasvalio r.) suteiktas A. Kanoverskytės-Sučylienės vardas.