Karka Mykolas

Mykolas Karka
2022 11 12

130 metų, kai Samarakėliuose (Anykščių r.) gimė (1892) vargonininkas, choro dirigentas, kompozitorius, pedagogas Mykolas Karka. 1912 Vilniuje baigė J. Montvilos piešimo ir muzikos mokyklą. Nuo 1918 gyveno Panevėžyje. Iki 1944 dėstė berniukų gimnazijoje, mokytojų seminarijoje, amatų mokykloje, muzikos kursuose, vargonininkavo Panevėžio katedroje. 1944–1950 Panevėžio muzikos mokyklos direktorius, 1944–1960 jos dėstytojas. 1921–1927 aktyviai dalyvavo draugijos „Aidas“ veikloje. 1927–1940 vadovavo „Dainos“ draugijos Panevėžio skyriui. Pastatė apie 100 dramų, muzikinių vaidinimų, operečių, steigė chorus, rengė dainų šventes. Apdovanotas DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu (1937), Šaulių Žvaigždės ordinu (1939). Mirė 1984 08 12 Panevėžyje.