Karka Vytautas

Vytautas Karka
2024 metais

105 metai, kai gimė (1919) Vytautas Karka. Baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. Mokėsi jūros kapitonus ruošusiame institute Suomijoje. 1943–1957 Panevėžio dramos teatro aktorius. Sukūrė apie 30 vaidmenų. Mirė 1977, palaidotas Panevėžyje.