Karka Vytautas

2019 metais

100 metų, kai gimė (1919) aktorius Vytautas Karka. Baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. Švedijoje mokėsi jūreivystės. 1943–1957 Panevėžio dramos teatro aktorius. Sukūrė apie 30 vaidmenų. Mirė 1977, palaidotas Panevėžyje.