Karutis Jonas

Jonas Karutis
2020 10 05

120 metų, kai Jovaišuose (Panevėžio r.) gimė (1900) Lietuvos savanoris, politinis veikėjas, žurnalistas Jonas Karutis. 1919 Lietuvos kariuomenės savanoris. Tarnaudamas Panevėžio atskirajame batalione kovojo su bermontininkais, bolševikais ir lenkais. 1919 rudenį paleistas į atsargą, nuo 1922 dirbo Karo muziejuje. 1923 Klaipėdos sukilimo dalyvis. 1929 ir 1934 už dalyvavimą voldemarininkų veikloje ištremtas į Panevėžio apskritį, gyveno Ramygaloje. 1935 baigė Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą ir tapo diplomuotu literatu-žurnalistu. 1932–1934 faktinis laikraščio „Tautos balsas“ redaktorius ir leidėjas. Rašė laikraščiuose „Tautos kelias“, „Bendrasis žygis“, „Tėvų žemė“ vidaus politikos ir kitais klausimais.  Aktyviai dalyvavo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos, Lietuvos laisvės kovų dalyvių invalidų sąjungos veikloje, buvo Lietuvos karo invalidams šelpti komiteto pirmininkas. Apdovanotas 1-ojo (1919) ir 2-ojo (1921) laipsnio Vyčio kryžiais. Mirė 1943 04 11 Kaune, palaidotas Ramygalos kapinėse.