Kauneckas Jonas

2018 06 06

80 metų, kai Trajoniškyje (Pasvalio r.) gimė (1938) vyskupas Jonas Kauneckas. 1954–1958 mokėsi Panevėžio hidromelioracijos technikume, studijavo Vilniaus universitete, 1972 priimtas į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Nuo 2000 Telšių vyskupas augziliaras. 2002–2013 Panevėžio vyskupijos vyskupas. Nuo 2013 Panevėžio vyskupas emeritas. Bendradarbiavo leidžiant ir platinant pogrindžio leidinius. Apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi (1998), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (2000), G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ (2014), Panevėžio rajono garbės pilietis (2018).