Kaupaitė Marija Kazimiera

2020 01 06

140 metų, kai Gudeliuose (Panevėžio r.) gimė (1880) vienuolė, šv. Kazimiero seserų kongregacijos steigėja Marija Kazimiera Kaupaitė. 1902–1905 mokėsi Šv. Kryžiaus vienuolyne Ingenbohlyje (Šveicarija). 1905 Scrantone įstojo į Nekalčiausiosios Marijos Širdies seserų vienuolyną, 1907 – į Šv. Kazimiero seserų kongregaciją Mount Carmelyje. 1911 persikėlė į Čikagą, 1913 išrinkta kongregacijos generaline vyresniąja. 1920–1934 gyveno Pažaislyje, čia 1920 įkūrė vienuolyną. Lietuvoje įsteigė pradžios ir aukštesniųjų mokyklų, ligoninių, bendradarbiavo laikraštyje „Šaltinis“ ir kitoje spaudoje. Apdovanota DLK Gedimino 3-iojo laipsnio ordinu (1933). Mirė 1940 04 17 Čikagoje (JAV).