Kaupas Julius

Julius Kaupas
2020 01 07

130 metų, kai Gudeliuose (Panevėžio r.) gimė (1890) finansininkas, visuomenės veikėjas Julius Kaupas. 1911 išvyko į JAV. 1911–1914 Valparaiso universitete studijavo chemiją ir gamtos mokslus. 1914–1919 studijavo sociologijos mokslus Vašingtono katalikiškajame universitete ir Fordhamo universitete Niujorke. Tuo pat metu redagavo lietuviškus leidinius „Moksleivis“, „Draugas“, „Garsas“. 1919 grįžo į Lietuvą. 1920–1922 Steigiamojo Seimo narys. Nuo 1922 kurį laiką dirbo Lietuvos banko direktoriumi. Bendradarbiavo spaudoje. Mirė 1945 05 27 Kaune.