Kazėnas Jonas

2024 05 27

115 metų, kai Burniškiuose (Pakruojo r.) gimė (1909) pedagogas, vertėjas Jonas Kazėnas. Mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje, Vytauto Didžiojo universitete studijavo teisę. Kaune įsteigė (kartu su kitais) knygų leidimo bendrovę „Fakelas“. Iš anglų, vokiečių, skandinavų kalbų išvertė keliolika knygų. Bendradarbiavo kultūrinėje spaudoje. Paskutiniuosius kelerius metus gyveno Panevėžyje. Mirė 1980 Panevėžyje.