Keliuotis Juozas

Juozas Keliuotis
2022 09 04

120 metų, kai Joniškio kaime (Rokiškio r.) gimė (1902) žurnalistas, rašytojas, vertėjas Juozas Keliuotis. 1923 baigė Panevėžio gimnaziją. 1926 baigė Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakultetą. 1926–1929 studijavo Sorbonoje (Prancūzija). 1924–1926 redagavo žurnalą „Pavasaris“, nuo 1929 dirbo laikraščio „Rytas“ redakcijoje, 1930–1932 leido ir redagavo moksleivių žurnalą „Ateities spinduliai“, 1930 literatūros almanacho „Granitas“ redaktorius, 1931–1940 kultūros žurnalo „Naujoji Romuva“ leidėjas ir redaktorius. 1935–1937 Vytauto Didžiojo universitete dėstė žurnalistiką. 1944 kultūros žurnalo „Kūryba“ redaktorius, leido pogrindinį žurnalą „Aušra“. 1945 suimtas ir ištremtas į Pečioros, vėliau Solikamsko (Rusija) lagerius. 1956 grįžo į Lietuvą. Buvo Lietuvos žurnalistų sąjungos narys. Paskelbė straipsnių literatūros ir meno klausimais. Išleido 2 publicistikos knygas, romaną, atsiminimų knygą. Išvertė prancūzų rašytojų kūrinių. Mirė 1983 03 25 Vilniuje.