Kiaulėnaitė-Sagatienė Ona

Ona Kiaulėnaitė-Sagatienė
2020 04 30

100 metų, kai Bielkaučiznoje (Kupiškio r.) gimė (1920) kraštotyrininkė Ona Kiaulėnaitė-Sagatienė. 1932–1940 mokėsi Panevėžio mergaičių gimnazijoje. 1940 įstojo į P. Mažylio felčerių ir higienistų medicinos mokyklą Kaune. Po Antrojo pasaulinio karo dirbo įvairiose Panevėžio įstaigose. Mirė 2005. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jos rankraščių fondas.