Kirdienė Gaila

Gaila Kirdienė
2021 10 07

55 metai, kai Panevėžyje gimė (1966) smuikininkė, etnomuzikologė, pedagogė, humanitarinių m. dr., doc. Gaila Kirdienė. 1990 baigė Lietuvos konservatoriją, 1992 – Lietuvos muzikos akademiją. 1992–2012 Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikologijos instituto, nuo 2014 Mokslo centro Etnomuzikologijos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja. Nuo 2005 dėsto Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Parengė Etninės kultūros ugdymo programą Lietuvos bendrojo ir neformaliojo lavinimo mokykloms (2012). Knygų autorė ir bendraautorė, parašė straipsnių.