Klykūnas Jurgis

2021 04 05

165 metai, kai Rimiškiuose (Panevėžio r.) gimė (1856) knygnešys, visuomenės veikėjas Jurgis Klykūnas. Nuo 1883 platino draudžiamą lietuvišką spaudą Panevėžio apskrityje. Buvo „Aušros“ rėmėjas ir platintojas. Mokė vaikus lietuviško rašto. Parengė 2 brošiūras, kurios liko neišspausdintos. Mirė 1907 02 07, palaidotas Smilgiuose (Panevėžio r).