Koncė Alfonsas

Alfonsas Koncė
2021 10 17

120 metų, kai Rėkliuose (Panevėžio r.) gimė (1901) filologas, istorikas Alfonsas Koncė. Mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. Dalyvavo savanoriu Lietuvos nepriklausomybės kovose. 1924–1928 studijavo Vytauto Didžiojo universitete Kaune, vėliau – Berlyno ir Leipcigo universitetuose. 1928–1929 mokytojavo Kauno 2-oje gimnazijoje. Keliolika metų (iki 1940) dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Berlyne. Užrašinėjo žodžius „Lietuvių kalbos žodynui“. Bendradarbiavo „Tautoje ir žodyje“, „Židinyje“, „Karde“. 1950 išvyko į JAV, bendradarbiavo „Dirvoje“, „Naujojoje viltyje“. Išleido atsiminimų ir eilėraščių knygą. Mirė 1999 07 20.