Končius Alfonsas

Alfonsas Končius
2020 03 24

95 metai, kai gimė (1925) dailininkas tapytojas Alfonsas Končius. 1947 baigė Kauno vidurinę meno mokyklą. Apie 16 metų dirbo butaforininku Panevėžio dramos teatre, vėliau – Panevėžio apipavidalinimo dirbtuvėse. Tapė, sukūrė darbų Panevėžio, Uliūnų, Linkuvos bažnyčioms, Panevėžio Kristaus Karaliaus katedrai. Juozo Miltinio palikimo studijų centre saugomos kelios dešimtys jo įrištų knygų. Surengė personalinių parodų. Mirė 1976 08 15 Panevėžyje.