Kostelnickis Vladimiras

Vladimiras Kostelnickis
2022 01 05

130 metų, kai Krekenavoje (Panevėžio r.) gimė (1892) kalbininkas, pedagogas, dr. Vladimiras Kostelnickis. 1915 baigė Peterburgo universiteto Istorijos-filologijos fakulteto rusų ir slavų kalbų skyrius. Dalyvavo Pirmajame pasauliniame ir pilietiniame karuose. 1918 pradėjo dirbti pedagoginį darbą Leningrado, vėliau Voronežo vidurinėse mokyklose. 1922 grįžo į Lietuvą ir dirbo mokytoju Utenos, Šakių, Alytaus gimnazijose. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui su šeima pasitraukė Sovietų Sąjungos gilumą, mokytojavo Poltavkos (Čeliabinsko sr.) vidurinėje mokykloje. Nuo 1942 dalyvavo Antrajame pasauliniame kare. 1945 demobilizavosi ir dirbo Vilniaus valstybiniame V. Kapsuko universitete. Yra paskelbęs keletą straipsnių Leningrado ir Voronežo spaudoje (1918–1922), „Mokslo darbuose“ (1955). Mirė 1983 01 04.