Kozakovskis Juozapas

2019 metais

150 metų, kai Latvėnų dvare (Pasvalio r.) gimė (1869) dvarininkas, agronomas Juozapas Kozakovskis. Ilgametis Panevėžio žemės ūkio parodų organizatorius. Panevėžio tarpusavio kredito draugijos valdybos pirmininkas. Mirė 1911.