Kriaučiūnas Kazimieras

2022 10 10

140 metų, kai Griniūnuose (Panevėžio r.) gimė (1882) aktorius, literatas Kazimieras Kriaučiūnas (Kraučiūnas). Tarnavo pas ūkininkus, vaidino Ramygalos mėgėjų scenoje. 1907 atvykęs į JAV, aktyviai reiškėsi lietuvių kultūrinėje veikloje. Vaidino dramose, operetėse. Bendradarbiavo „Dirvoje“, „Margutyje“, „Vienybėje“. Parašė eilėraščių, atsiminimų knygą. Mirė 1970 12 02 JAV.