Kriaučiūnas Kazimieras

2017 10 10

135 metai, kai Griniūnuose (Panevėžio r.) gimė (1882) literatas Kazimieras Kriaučiūnas. Tarnavo pas ūkininkus, vaidino Ramygalos mėgėjų scenoje. Nuo 1907 gyveno JAV, dirbo fizinius darbus, vaidino išeivių statomų dramų spektakliuose, dainavo operetėse. Bendradarbiavo „Vienybėje“, „Margutyje“, „Dirvoje“. Išleido eilėraščių rinkinį, atsiminimus, bendradarbiavo JAV lietuvių spaudoje. Mirė 1970 12 02 JAV.