Krikščiūnas Romualdas

Romualdas Krikščiūnas
2025 07 18

95 metai, kai Kaune 1930 07 18 gimė Lietuvos vyskupas emeritas, bažnytinės teisės dr., prof. Romualdas Krikščiūnas. 1950–1954 mokėsi Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. 1959–1963 Popiežiškajame Laterano universitete Romoje studijavo bažnytinę teisę. Nuo 1954 Kristaus Prisikėlimo parapijos Kaune vikaras, nuo 1959 – klebonas. Nuo 1963 Vilkaviškio vyskupijos kurijos kancleris. 1963–1973 dėstė Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. 1969 Amajos titulinis vyskupas, Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos vyskupo augziliaras ir generalinis vikaras. 1973–1983 Panevėžio vyskupijos apaštališkasis administratorius. Nuo 2004 dirbo sielovadinį darbą Kristaus Prisikėlimo parapijoje Kaune. Mirė 2010 11 02 Kaune.