Krikštopaitis Bronius

Bronius Krikštopaitis
2022 12 14

120 metų, kai Alančiuose (Panevėžio r.) gimė (1902) jūrininkas Bronius Krikštopaitis. Baigęs Vadoklių pradinę mokyklą, mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1923–1925 mokėsi Kauno aukštesniosios technikos mokyklos Jūrininkų skyriuje. 1925 išvyko studijuoti jūreivystės mokslų į Suomiją. 1930 baigė Abo (dabar Turku) Navigacijos institutą Suomijoje, vėliau stažavosi vokiečių laivyne ir grįžęs į Lietuvą tapo pirmuoju Lietuvos jūrų kapitonu. Vadovavo įvairiems laivams. 1950 apsigyveno Čikagoje. Išleido atsiminimų knygą „Jūrų keliais“ (1979). Mirė 1999 09 27 Čikagoje (JAV).