Kudirka Gediminas

Gediminas Kudirka
2021 09 01

70 metų, kai Kretingoje gimė (1951) fotomenininkas Gediminas Kudirka. Gyvena ir kuria Panevėžyje. Lankė J. Miltinio dramos studiją Panevėžyje. Nuo 2002 Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys. Surengė personalinių parodų.