Kudokas Kostas

Kostas Kudokas
2020 09 08

95 metai, kai Baibokuose (Panevėžio r.) gimė (1925) vienas antisovietinių partizanų Vidurio Lietuvoje vadų, karys savanoris, pulkininkas Kostas Kudokas (slap. Baltaragis, Juška, Ilgūnas, Diemedis). Gyveno Baibokuose. Baigęs Panevėžio gimnaziją dirbo Pernaravos kaimo pradinės mokyklos vedėju. 1944 įsitraukė į antisovietinį partizaninį judėjimą. 1949–1950 Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės (Lukšio rinktinė) Mindaugo tėvūnijos, Lietuvos žaliosios rinktinės vadas, paskirtas Prisikėlimo apygardos štabo viršininku. Žuvo 1951 07 07 Tyrulių miško Sidarių kaimo apylinkėse (Radviliškio r.).