Kuodys Leonas

Leonas Kuodys
2022 03 29

120 metų, kai Ramygaloje (Panevėžio r.) gimė (1902) pedagogas, kalbininkas, poetas Leonas Kuodys. 1915–1922 mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1922–1926 studijavo Kauno universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto filologijos skyriuje. 1925–1927 dirbo žurnalo „Mūsų kalba“, 1930 Panevėžyje leisto savaitraščio „Mūsų dienos“ redakcijose, 1937–1940 redagavo žurnalą „Mokslo dienos“. Nuo 1926 dirbo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju Alytaus gimnazijoje, vėliau mokytojavo Klaipėdoje, Kaune, Ukmergėje, Linkuvoje. 1927–1935 dirbo Panevėžio berniukų gimnazijoje, 1944–1949 – Panevėžio mergaičių gimnazijoje, 1949–1964 Panevėžio 1-ojoje vidurinėje mokykloje. Rašė kalbos, literatūros, kultūros klausimais, spektaklių, knygų recenzijas, publicistinius straipsnius. Spaudoje paskelbė poezijos, prozos kūrinių, miniatiūrų. Mirė 1975 10 26 Panevėžyje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jo rankraščių fondas.