Kuzmickas Petras

Petras Kuzmickas
2020 11 07

110 metų, kai Kraušiškiuose (Pasvalio r.) gimė (1910) kunigas monsinjoras Petras Kuzmickas. 1930 įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Kunigavo Panevėžio vyskupijos parapijose. Nuo 2002 iki mirties buvo Panevėžio Katedros parapijos altaristas. Mirė 2012 09 10 Panevėžyje, palaidotas Smilgiuose (Panevėžio r.)