Kuzminskas Kazimieras

Kazimieras Kuzminskas
2021 10 26

115 metų, kai Baluškiuose (Panevėžio r.) gimė (1906) kunigas, Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos leidėjas Kazimieras Kuzminskas. 1927 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. 1943 vikaravo Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje Panevėžyje. 1944 pasitraukė į Vakarus, gyveno Čikagoje. Jo rūpesčiu JAV išleisti visi Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos sąsiuviniai (10 t., 81 sąs.). 1993 grįžo į Lietuvą. 1996 Baluškiuose įsteigė Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos muziejų. Mirė 1999 10 29 Naujamiestyje (Panevėžio r.).