Lamanauskas Vincentas

2017 06 04

50 metų, kai Klebonuose (Panevėžio r.) gimė (1967) pedagogas, socialinių m. dr., prof. Vincentas Lamanauskas. 1991–1993 dirbo Vadoklių vidurinėje mokykloje, 1993–1997 Upytės A. Belazaro pagrindinės mokyklos direktorius. 1998–2002 Šiaulių universiteto Gamtos didaktikos katedros, o nuo 2002 Edukologijos katedros dėstytojas. Nuo 2006 taip pat Gamtamokslinio ugdymo tyrimų centro direktorius.