Lapienis Jurgis

Jurgis Lapienis
2020 09 28

110 metų, kai Šilagaliuose (Anykščių r.) gimė (1910) pedagogas, poetas, vertėjas Jurgis Lapienis. Panevėžio mokytojų seminarijos vyrų ateitininkų kuopelės neperiodinio laikraštėlio „Minčių vainikas“ redaktorius. Nuo 1953 gyveno Mediniuose (Pasvalio r.). Ilgametis Medinių mokyklos mokytojas. Vertė iš vokiečių kalbos, išleido poezijos knygų. Mirė 1993 12 30.