Lapienis Jurgis

Jurgis Lapienis
2025 09 28

115 metų, kai Šilagaliuose (Anykščių r.) 1910 09 28 gimė pedagogas, poetas, vertėjas Jurgis Lapienis. Panevėžio mokytojų seminarijos vyrų ateitininkų kuopelės neperiodinio laikraštėlio „Minčių vainikas“ redaktorius. Nuo 1953 gyveno Mediniuose (Pasvalio r.). Ilgametis Medinių mokyklos mokytojas. Vertė iš vokiečių kalbos, išleido poezijos knygų. Mirė 1993 12 30.