Legeckas Petras

2024 12 19

180 metų, kai Virikauskuose (Radviliškio r.) gimė (1844) kunigas, literatas, vertėjas Petras Legeckas. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje. Baigęs Kauno dvasinę seminariją, kunigavo Krinčine, Šeduvoje, Kavarske ir kt. Rašė ir vertė religinę literatūrą, parengė poezijos leidinį „Tėvyniškos giesmės“. Mirė 1934 11 16 Pienionių dvare (Anykščių r.).