Lelis Felicijonas

Felicijonas Lelis
2025 01 13

155 metai, kai Pumpėnuose (Pasvalio r.) 1870 01 13 gimė kunigas, knygnešys, spaudos darbuotojas, lietuvių tautinio judėjimo dalyvis Felicijonas Lelis (Lelys). 1892 baigė Kauno kunigų seminariją. 1892–1894 Kauno Šv. Trejybės bažnyčios vikaras. 1896 įsteigė žurnalą „Tėvynės sargas“ ir jį redagavo, bendradarbiavo kitoje lietuviškoje spaudoje. Nuo 1904 kunigavo Antašavos, Alizavos filijose, nuo 1925 Papilio, Velykių klebonas, vėliau – Krekenavos altaristas. Dirbdamas Kupiškio parapijoje suorganizavo platų knygnešių tinklą, mokė jaunimą rašto, rengė lietuviškus vaidinimus. Mirė 1949 07 07 Velžyje (Panevėžio r.), palaidotas Panevėžyje.