Lelis Juozas

2025 03 01

160 metų, kai Skaistgiriuose (Panevėžio r.) 1865 03 01 gimė knygnešys Juozas Lelis (Lelys). 1886 apsigyvenęs Mintaujoje (Latvija) padėjo Jurgiui Bieliniui platinti draudžiamą lietuvišką spaudą. Įsteigė Mintaujos lietuvių savišalpos draugiją. Nuo 1919 iki mirties gyveno Panevėžyje, dalyvavo visuomeninėje veikloje, buvo aktyvus katalikiškų draugijų narys. Mirė 1969 03 01.