Lelis Petras

Petras Lelis
2024 02 18

120 metų, kai Skaistgiriuose (Panevėžio r.) gimė (1904) statybos inžinierius, architektas Petras Lelis. 1921 baigė 6-ias Panevėžio gimnazijos klases. 1924 baigė Dotnuvos žemės ūkio technikumą, 1930 Kano universitetą Prancūzijoje. 1937–1944 dirbo Panevėžio apskrities inžinieriumi. Projektavo ir tiesė kelius, tiltus, statė mokyklas ir kt. visuomeninius pastatus. Tarp svarbesnių darbų – Panevėžio apskrities savivaldybės rūmai (dab. Panevėžio rajono poliklinika). Nuo 1948 gyveno Kanadoje. Bendradarbiavo spaudoje, išleido atsiminimų knygą. Mirė 1984 04 15 Toronte (Kanada).