Lelis Petras

2019 02 18

115 metų, kai Skaistgiriuose (Panevėžio r.) gimė (1904) statybos inžinierius Petras Lelis. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1924 baigė Dotnuvos žemės ūkio technikumą, 1930 – Kano universitetą Prancūzijoje. 1937–1944 dirbo Panevėžio apskrities inžinieriumi. Projektavo ir tiesė kelius, tiltus, statė mokyklas ir kitus visuomeninius pastatus. Tarp iškilesnių darbų – Panevėžio apskrities savivaldybės rūmai (dab. Panevėžio rajono poliklinika). Nuo 1948 gyveno Kanadoje. Bendradarbiavo spaudoje, išleido atsiminimų knygą „Lietuvos keliu. 1910–1973 metai“ (1973). Mirė 1984 04 15 Toronte (Kanada).