Liepinis Augustinas

Augustinas Liepinis
2021 11 21

125 metai, kai Zilgaliuose (Latvija) gimė (1896) kunigas, literatas, vertėjas Augustinas Liepinis. 1914–1921 mokėsi Kauno kunigų seminarijoje. 1923–1926 studijavo Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakultete. Nuo 1926 Panevėžio Šv. Stanislovo bažnyčios (dab. Kristaus Karaliaus katedra) vikaras. 1927–1940 Kurijos notaras. Dirbo Panevėžio mokytojų seminarijos kapelionu, nuo 1929 Panevėžio valstybinės gimnazijos kapelionas. Buvo aktyvus blaivybės propaguotojas Panevėžyje, dalyvavo knygų leidimo bendrovės „Žinija“ veikloje. 1941 paskirtas Rokiškio r. Panemunio Švč. Trejybės bažnyčios klebonu. Bendradarbiavo laikraščiuose „Žvaigždė“, „Tėvynės sargas“, „Šaltinis“, „Rytas“, „Laisvė“, „Ūkininkas“ ir kt. 1928–1940 „Panevėžio balso“ (nuo 1935 „Panevėžio garsas“) redaktorius. Religinio turinio knygų sudarytojas ir vertėjas. Išvertė nemažai užsienio autorių kūrinių. Mirė 1977 10 13 Panemunyje (Rokiškio r.).