Likerauskas Apolinaras

Apolinaras Likerauskas
2025 07 15

130 metų, kai Peterburge (Rusija) 1895 07 15 gimė chorvedys, kapelmeisteris, dainininkas, pedagogas Apolinaras Likerauskas. Vaikystėje gyveno Berčiūnuose (Panevėžio r.), vėliau Biržų krašte. 1917–1920 studijavo Kauno kunigų seminarijoje, 1921–1924 mokėsi Kauno muzikos mokykloje. Nuo 1927 Biržų gimnazijos muzikos ir dainavimo mokytojas, ten įkūrė liaudies teatrą ir pastatė keletą veikalų, koncertavo kaip solistas. 1940–1945 dirbo Panevėžyje berniukų gimnazijoje, Muzikos mokykloje. Įkūrė Meno mylėtojų draugiją, vadovavo jos liaudies ansambliui. Rašė straipsnius į jaunimo laikraštį „Ateitis“. Važinėjo po Lietuvą, padėdamas organizuoti chorus, chorvedžių suvažiavimus ir dainų šventes. Prisidėjo prie 1924 1-osios visos Lietuvos dainų šventės organizavimo. 1945 suimtas, kalintas Sibiro lageriuose. Mirė 1984 02 05 Antaviliuose (Vilniaus r.).