Lipniūnas Alfonsas

Alfonsas Lipniūnas
2020 03 12

115 metų, kai Talkoniuose (Pasvalio r.) gimė (1905) kunigas, visuomenės veikėjas Alfonsas Lipniūnas. 1925 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją ir įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1930–1935 Panevėžio katedros vikaras ir vyskupijos jaunimo direktorius. 1932 Kauno Vytauto Didžiojo universitete įgijo teologijos licenciato laipsnį. 1935–1939 Lilio universitete (Prancūzijoje) studijavo socialinius mokslus. Grįžęs į Lietuvą dėstė Panevėžio pedagoginiame institute, nuo 1942 – Vilniaus kunigų seminarijoje ir ėjo Vilniaus universiteto kapeliono pareigas. 1943 areštuotas, kalėjo Štuthofo koncentracijos stovykloje. Mirė 1945 03 28 Pucke (Lenkija), 1989 09 04 perlaidotas Panevėžyje Kristaus Karaliaus katedros šventoriuje.