Lukšytė-Meiliūnienė Agnė

Agnė Lukšytė-Meiliūnienė
2020 10 23

100 metų, kai Subačiaus vienkiemyje (Kupiškio r.) gimė (1920) rašytoja, pedagogė Agnė Lukšytė-Meiliūnienė. 1939 baigė Panevėžio mergaičių gimnaziją. 1939–1943 Vytauto Didžiojo universitete ir Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. 1941–1944 mokytojavo Gardino lietuvių gimnazijoje. 1944 pasitraukė į Vakarus. Nuo 1950 gyveno ir dirbo Australijoje. Nuo 1993 Lietuvos rašytojų sąjungos narė. Išleido novelių rinkinį, romaną, spausdino apsakymus periodikoje. Mirė 2007 11 23 Sidnėjuje (Australija).