Lyberis Antanas

Antanas Lyberis
2024 11 06

115 metų, kai Ėriškiuose (Panevėžio r.) gimė (1909) kalbininkas, žodynininkas, humanitarinių m. dr. Antanas Lyberis. 1932–1941 dirbo Lietuvių kalbos žodyno redakcijoje. 1939 baigė Vytauto Didžiojo universitetą. 1947–1952 dirbo Lietuvių kalbos, 1952 –1985 Lietuvių kalbos ir literatūros institute. Parengė įvairių lietuvių kalbos žodynų, dalyvavo rengiant „Lietuvių kalbos žodyno“ 11 tomų. Parašė lietuvių kalbos kultūros, terminologijos, leksikografijos, kalbos istorijos straipsnių. Mirė 1996 11 22 Vilniuje.