Mackevičius Antanas

2018 06 26

190 metų, kai Morkiuose (Raseinių apskr.) gimė (1828) kunigas, vienas 1863 sukilimo vadų Antanas Mackevičius. 1846–1849 studijavo Kijevo šv. Vladimiro universitete, 1850 įstojo į Varnių kunigų seminariją. 1853–1855 vikaravo Krekenavoje, 1856–1862 – Paberžėje. 1863 organizavo sukilėlių būrius Krekenavoje ir Paberžėje. Nuteistas mirties bausme, nuosprendis įvykdytas 1863 12 28 Kaune.