Maksimaitienė Ona

2017 02 05

115 metų, kai Peterburge (Rusija) gimė (1902) istorikė, pedagogė, humanitarinių m. dr. Ona Maksimaitienė. 1935–1944 mokytojavo Panevėžio mergaičių gimnazijoje, 1944–1948 dėstė Panevėžio mokytojų seminarijoje, 1948–1957 Panevėžio berniukų gimnazijos mokytoja. Parašė knygų iš Lietuvos istorijos, istorinės geografijos, sudarė Lietuvos žemėlapių. Išleido knygą „Iš Panevėžio istorijos“ (1992), po mirties išleista jos monografija „Panevėžio miesto istorija“ (2003). Mirė 1999 12 10 Vilniuje, palaidota Panevėžyje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka turi dokumentų iš jos asmeninio archyvo.