Malinauskas Vygantas

Vygantas Malinauskas
2022 03 13

50 metų, kai Panevėžyje gimė (1972) teisininkas, visuomenės veikėjas Vygantas Malinauskas. 1979–1990 mokėsi Panevėžio 12-oje vidurinėje mokykloje. Buvo vienas iš mokyklos moksleivių Sąjūdžio rėmimo grupės steigėjų. Panevėžio sąjūdžio rėmimo grupių konferencijoje 1988 tapo vieninteliu moksleiviu delegatu, išrinktu į Sąjūdžio steigiamąjį suvažiavimą. 1989 įsijungė į Ateitininkų moksleivių veiklą, Panevėžio ateitininkų moksleivių kuopos pirmininkas. 1990–1995 studijavo Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Katalikų teologijos fakultete, 1999–2002 – VDU Teisės institute. 1995–1998 Lietuvos katalikų bažnyčios informacijos centro redaktorius, 1998–1999 VšĮ Katalikų interneto tarnybos direktoriaus pavaduotojas. Nuo 1999 Kauno aukštesniosios katechetų mokyklos dėstytojas. Nuo 2012 VDU Teisės fakulteto dėstytojas. Lietuvos Vyskupų Konferencijos teisininkas. 1997 ir 2006 išrinktas Lietuvos ateitininkų federacijos pirmininku. Redagavo studentų ateitininkų leidinį „Ateities pėdsakai“, yra paskelbęs straipsnių „Ateityje“, „Naujajame Židinyje-Aiduose“, „Bernardinuose“, „Artumoje“.